بامداد امروز دوشنبه ۴ بهمن ماه حکم اعدام دو زندانی متهم به قتل که روز گذشته از بندهای مختلف زندان مرکزی ارومیه به سلولهای انفرادی زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بودند، اجرا شد و یک زندانی نیز با رضایت اولیای دم از اعدام نجات پیدا کرد.
به گزارش شبکه حقوق بشر کُردستان، بامداد امروز «عثمان قویطاسی»،«اهل بوکان»، از بند ۳ و ۴ و «حامد حمدالهی»،« اهل میاندوآب» هر دو متهم به قتل در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند و «یعقوب میرزاپور»،«اهل خوی» از بند ۱ و ۲ و متهم به قتل با رضایت اولیای دم از اعدام نجایت یافت و به داخل بند بازگرداننده شد.

پیشتر در روز شنبه ۲ بهمن‌ماه  نیز دو زندانی به اتهام جرایم مواد مخدری در این زندان اعدام شدند.

در زندان مرکزی ارومیه بیش از صد زندانی به اتهام جرایم مواد مخدری، قتل و سرقت مسلحانه دارای محکومیت قطعی اعدام هستند و اجرای احکام اعدام در این زندان که گاها به صورت گروهی انجام میشود هیچگاه از سوی منابع رسمی حکومت رسما اعلام نشده است.