بامداد امروز دوشنبه ۱۲ تیرماه دو زندانی متهم به قصاص جهت اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند.

هویت این دو زندانی که برای شبکه حقوق بشر کُردستان احزار شده است، “علیرضا کریمی” و “فیروز اسکندری” هر دو اهل “میاندوآب” می‌باشد.

این دو زندانی از بندهای یک و دو به سلولهای انفرادی منتقل شده و به گفته‌ی مسئولین زندان در صورت عدم رضایت خانواده مقتولین، حکم هر دو زندان بامداد فردا اجرا خواهد شد.

بعد از پایان ماه رمضان، روند اجرای احکام اعدام در زندانهای مختلف ایران بار دیگر از سر گرفته شده است.