عصر روز گذشته و بامداد امروز حداقل چهار زندانی محکوم به اعدام متهم به قتل و جرائم مواد مخدری از بندهای مختلف زندان  مرکزی ارومیه جهت اجرای حکم به سلولهای انفرادی زندان ارومیه منتقل شده‌اند.

یک منبع مطلع به شبکه حقوق بشر کُردستان گفت:« عصر روز گذشته ۲ مرداد ماه دو زندانی به نامهای فتاح امنیی و خالد امینی، اهل مهاباد که پیشتر به اتهام قتل عمد به قصاص محکوم شده بودند، جهت اجرای حکم از بند ۳ و ۴  به سلولهای انفرادی منتقل شده‌اند. بامداد امروز خالد امینی به داخل بند بازگراننده شده اما فتاح همچنان در سلولهای انفرادی بسر می‌برد.»

این منبع در ادامه افزود،« بامداد امروز سه شنبه، ۳ مردادماه، نیز دو زندانی مربوط به جرائم مواد مخدری نیز به سلولهای انفرادی زندان ارومیه منتقل شده اند. هویت دو زندانی منتقل شده فرهاد موسی‌زاده،۲۸ ساله، اهل روستای کشکاوژ سلماس، متهم به حمل و نگهداری ۵ کیلو هروئین، از بند ۱۴و داوود مالدار،اهل ارومیه، متهم به حمل و نگهداری ۲۸ کیلو هروئین و از بند ۱۵ احراز شده است. »

اجرای شتابزده حکم اعدام زندانیان مربوط به جرائم مواد مخدری در طی چند هفته گذشته در حالی صورت می‌گیرد که کلیات طرح جدید قانون مبارزه با مواد مخدری در مجلس ایران تایید شده و در صورتی که به تصوین نهایی برسد، حکم اعدام بسیاری از این زندانیان به زندان تبدیل خواهد شد.