دو زندانی متهم به جرائم مواد مخدری که روز گذشته جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند، بامداد امروز اعدام شدند.
شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است ساعت ۰:۳۰ بامداد امروز، محرم نعمتی و عسکر برتر در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند. این دو زندانی اهل نقده در سال ۹۳  به اتهام جرائم مواد مخدری بازداشت و  در یک پرونده مشترک به اعدام محکوم شده بودند.
گفتنی است روز گذشته نیز حکم اعدام چهار زندانی دیگر متهم به قتل عمد در این زندان اجرا شده بود.