بامداد امروز، ۳ شهریور، ۳ زندانی مربوط به اتهامات مواد مخدری جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند.
بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، «رئوف (آزاد) آزادی‌خواه»، «شهاب الدین محمدپور» و «ابراهیمی احمدی‌پور»، سه زندانی مربوط به اتهامات مواد مخدری جهت اجرای حکم اعدام از بند ۱۵ به سلول انفرادی منتقل شدند.
خانواده این افراد جهت آخرین ملاقات به زندان فراخوانده شده و به گفته مسئولین زندان، حکم این زندانیان بامداد فردا اجرا خواهد شد.