بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، بامداد امروز ۹ خرداد، حکم اعدام دو زندانی به نام عزتعلی سبزی و محمد کاظمی که پیشتر به اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند در ندامتگاه مرکزی کرج به اجرا درآمد.

عزتعلی سبزی، ۴۴ ساله، پدر یک فرزند و اهل هرسین استان کرمانشاه حدود ۳ سال پیش به اتهامات مربوط به « مواد مخدر» بازداشت و به اعدام محکوم شد. در سال ۱۳۹۱ یک برادر دیگر این زندانی به نام فردین سبزی به همین اتهام اعدام شده بود.

گفته می‌شود مسئولین ندامتگاه مرکزی کرج این زندان را به عنوان یکی از لیدرهای اعتراضات سال گذشته این زندان معرفی کرده و اجرای حکم اعدام این زندانی نیز با فشار مسئولین زندان انجام شده است.

محمد کاظمی، اهل کرج نیز چند سال به اتهامات مربوط به «مواد مخدر» بازداشت و به اعدام محکوم شده بود