امروز دوشنبه ۲۶ تیر، دست‌کم چهار زندانی که پیشتر به اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی زندان قزلحصار کرج منتقل شدند. هویت دو تن از این زندانیان مسلم هواسی و سیامک حیات‌بینی اعلام شده است.

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، امروز دوشنبه ۲۶ تیر، مسلم هواسی و سیامک حیات‌بینی، دو زندانی اهل کوهدشت استان لرستان که به همراه دو زندانی دیگر برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی زندان قزلحصار کرج منتقل شدند.

از هویت دو زندانی دیگر تاکنون اطلاعی به دست نیامده است.

این چهار زندانی پیشتر در پرونده‌های مجزا به اتهامات مربوط به «مواد مخدر» بازداشت و به اعدام محکوم شده‌ بودند.