بامداد روز دوشنبه ۲۱ اسفند، معین سلاورزی‌زاده، ۵۸ ساله و اهل روستای «هفته چشمه» شهرستان آبدانان استان ایلام پس از ۳۲ سال حبس به اتهام «قتل» در زندان مرکزی ایلام اعدام شد.

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، این زندانی در سال ۱۳۷۰ به اتهام «قتل عمد» برادرش بازداشت و از سوی دادگاه کیفری یک استان ایلام به اعدام (قصاص نفس) محکوم شد. این حکم پس از مدتی در شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور عینا تایید شد.

در سال ۱۳۹۲ پس از موافقت با درخواست اعاده دادرسی این زندانی، پرونده به شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور ارجاع و حکم دادگاه بدوی بار دیگر تایید شد.

معین سلاورزی‌زاده طی ۳۲ سال گذشته در زندان‌های دره‌شهر و زندان مرکزی ایلام نگهداری شده بود.