یک منبع آگاه به شبکه‌ی حقوق بشر کُردستان گفت: « روز دوشنبه ۲۸ دی‌ماه ماموران بخش اجرای احکام زندان مرکزی ارومیه صدور حکم ۵ سال حبس از سوی شعبه‌ی ۲ دادگاه انقلاب ارومیه را به زندانی سیاسی کًرد یوسف کاکه‌ممی در زندان ابلاغ کردند. دادنامه صادر شده به صورت شفاهی برای این زندانی قرائت شده و نسخه‌ایی از این دادنامه به وی تحویل داده نشده به همین سبب، این زندانی نیز حاظر به امضای برگه‌ی ابلاع حکم نشده است.»

به گفته‌ی این منبع،« در جلسه‌ی دادگاه که روز سه شنبه ۲۲ دی‌ماه برگزار شده اداره‌ی اطلاعات ارومیه نسخه‌ایی از فایل صوتی نامه‌ی این زندانی سیاسی برای دفتر گزارشگز ویژه را به عنوان مدرک مستند برای اثبات این ادعاها مبنی بر ارتباط با رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری مطرح کرده و قاضی پرونده نیز تنها در خصوص این نامه پرسش‌هایی را خطاب به این زندانی سیاسی مطرح کرده است اما در روز ابلاع حکم اتهام مطرح شده از تبلیغ علیه نظام به عضویت در احزاب کُردی تغییر پیدا کرده، این در حالی است که پیشتر این زندانی سیاسی در سال ۸۶ به همین اتهام به ۹ سال حبس محکوم شده بود.»

این منبع دز ادامه افزود « پیشتر دادگاه انقلاب شهر ارومیه طی نامه‌ایی از این زندانی سیاسی خواسته بود برای دادگاه وکیلی معرفی نماید یا دادگاه برای وی وکیل تسخیری تعیین خواهد کرد. این زندانی سیاسی به دلیل عدم توانانی مالی قادر به تعیین وکیل نبوده و دادگاه نیز علی‌الرغم اطلاع قبلی برای وی وکیلی تسخیری تعیین نکرده بود و جلسه دادگاه بدون حضور وکیل برگزار شد. بعد از انجام اعتصاب غذای ۳۳ روزه زندانیان سیاسی زندان مرکزی ارومیه در آبانماه سال گذشته فشار ، تهدید و پرونده‌سازی علیه این زندانیان افزایش پیدا کرده بود. در چارچوب این فشارها روز دوشنبه ۴ اسفندماه سال ۹۳ یوسف کاکه‌ممی از بند ۱۲ زندان به بازداشتگاه مخفی سپاه در ارومیه منتقل شد و بعد از ۸ روز بازجویی که با ضرب و شتم شدید همراه بوده دوباره به زندان منتقل شد. روز ۲۴ فروردین ماه این زندانی سیاسی به شعبه‌ی ۶ بازپرسی دادگاه انقلاب ارومیه منتقل و پرونده جدیدی به اتهام تبلیغ علیه نظام برای وی تشکیل شده بود. همچنین روز ۲۵ فروردین‌ماه این زندانی سیاسی از زندان به بازداشتگاه امنیتی وزارت اطلاعات در شهر ارومیه منتقل شده و به مدت دو هفته مورد بازجویی قرار گرفته و مجددا روز یک شنبه ۷ اردیبهشت به زندان بازگرداننده شد و روز بعد نیز برگه‌ی ابلاغیه قرار وثیقه‌ی از سوی شعبه‌ی ۶ بازپرسی برای پرونده جدید به اتهام تبلیغ علیه نظام به ایشان در زندان تحویل داده شد.»

این منبع در پایان افزود « بعد از این مدت چهار بار دیگر مجددا در ۲۵ تیر، ۵ مرداد، ۹ آذر و ۱۷ آذرماه مجموعا ۵ بار در شعبه‌ی ۶ بازپرسی دادگاه ارومیه جلسه‌ی بازپرسی این زندانی سیاسی برگزار شد. پرونده‌سازی برای این زندانی سیاسی با فشار دفتر ویژه‌ی اداره‌ی اطلاعات در زندان ارومیه صورت گرفته است و این چندین بار است ک در طی سالهای گذشته چنین پرونده‌سازیها جدید برای زندانیان سیاسی انجام می‌شود. پیشتر نیز در ۲۰ مهرماه سال ۹۱ این زندانی سیاسی به همراه ۴ زندانی سیاسی دیگر از زندان به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در شهر ارومیه منتقل شده و به مدت دو ماه این زندانیان سیاسی به اتهام ارتباط با رسانه‌ها، نهادهای حقوق بشری و دفتر دکتر احمد شهید گزارشگر ویژه‌ی سازمان مورد بازجویی قرار گرفتند.»

یوسف کاکه‌ممی، زندانی سیاسی اهل روستای قره‌بلاغ از توابع مهاباد در سال ۸۶ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به اتهام همکاری با پژاک از سوی دادگاه انقلاب مهاباد به ۹ سال حبس محکوم شد و در مدت این چند سال حبس، چندین بار به سلولهای انفرادی اداره‌ی اطلاعات ارومیه منتقل شده و مورد شکنجه و تهدید به و پرونده سازی شده بود.