نجیبه صالح زاده، فعال مدنی کُرد که اسفندماه سال گذشته از سوی دادگاه انقلاب سقز به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق فضای مجازی محاکمه شده بود، از اتهام مطرح شده تبرئه شد.
شبکه حقوق بشر کُردستان مطلع شده است که روز گذشته ۲ اردیبهشت ماه، نجیبه صالح زاده، همسر محمود صالحی از فعالین کارگری کُرد ،از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب سقز از اتهام تبلیغ علیه نظام تبرئه شد و این حکم به صورت کتبی به نامبرده ابلاغ شده است.
این دادگاه پیشتر مصداق اتهام وارد شده را مصاحبه ایشان را با رسانه‌های خارج از کشور در خصوص وضعیت سلامتی محمود صالحی در زمان تحمل حبس در زندان سقز دانسته بود.
این فعال مدنی در روز ۱۵ اسفندماه در جلسه دادگاه در پاسخ به اتهام مطرح شده اعلام کرده بود که ” اگر دفاع از همسرم ( محمود صالحی) تبلیغ علیه نظام محسوب می شود حرفی برای گفتن ندارم؟”
نجیبه صالح زاده پیشتر در خردادماه سال ۹۵ نیز با شکایت اداره اطلاعات سقز در شعبه دوم دادیاری دادگستری سقز پرونده‌ای به اتهام‌های “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به رهبری” برای ایشان تشکیل شده بود اما بعدا با توجه به نبود مدارک در این زمینه از سوی دادگاه تبرئه شده بود.

تصویر حکم دادگاه