امروز ۱۴ مردادماه، حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری بعد از مراجعه به دادگاه انقلاب سنندج بازداشت شد.
شبکه حقوق بشر کُردستان مطلع شده است که اين وكيل كُرد که برای پیگیری پرونده موكلش، رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام، و همچنين پيرو احضاریه اي كه از شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج به وي ارسال شده بود، در دادگاه انقلاب سنندج بازداشت شده است.
این وکیل مدافع پیشتر نيز در ۱۵ تیرماه به دلیل مصاحبه با رسانه‌ها در خصوص وضعیت موكلش، رامین حسین پناهی، از سوی شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سنندج احضار شده بود.
نامبرده همچنین وکالت دختران شین آباد و تعدادی دیگر از زندانیان سیاسی چون عثمان مصطفی پور و هدایت عبدالله پور، زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام در ارومیه را بر عهده دارد.
تا این لحظه مشخص نشده که وی توسط کدام نهاد بازداشت شده است و از محل نگهداری ایشان اطلاعی در دست نیست.
لازم به ذکر است دوم تیرماه امسال زانیار احمدی نیاز، فرزند ایشان نيز به اتهام اقدام علیه امنیت ملی با شرکت در تجمعات اعتراضی دی ماه سال گذشته از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه مجموعا به ۸ سال حبس محکوم شده است.