شبکه حقوق بشر کردستان، ۷ اسفندماه ۱۳۹۷: روز گذشته ۶ اسفندماه جلسه دادگاهی ٣ فعال كارگري كرد و از اعضاي سنديكاي كارگران خباز سنندج، یدی صمدی، امیر (جمیل) شهابی و آرمین شریفه، در شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر سنندج برگزار شد.
یدی صمدی، فعال کارگری در خصوص برگزاری این جلسه دادگاه به شبکه حقوق بشر کردستان گفت: «روز گذشته ۶ اسفندماه بنا به احضاریه کتبی که پیشتر من، جمیل شهابی و آرمینه شریفه دریافت کرده بودیم در شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر سنندج حضور پیدا کردیم. قاضی پرونده ابتدا اتهامات انتسابی آرمین شریفه را به اتهام عضویت در تشکل های غیر قانونی و اتهامات جمیل شهابی و بنده (يدي صمدی) را تبلیغ علیه نظام و عضویت در احزاب اپوزیسیون اعلام کرد.»

به گفته این فعال کارگری، در جلسه دادگاه که به مدت یک ساعت و بدون حضور وکیل برگزار شده است هر ٣ نفر با رد اتهامات انتسابی، فعالیت‌های خود را در دفاع از حقوق کارگران قانونی دانسته‌اند:«  مردادماه امسال شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج بدلیل محرز نبودن اتهامات انتسابی و عدم وجود مستندات لازم، رای به تبرئه هر سه نفر ما داده بود اما به دلیل اعتراض دادستانی سنندج پرونده به شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر سنندج ارجاع شد. »
گفتنی است روز ۱۱ اریبهشت ماه امسال همزمان با روز جهانی کارگری یدی صمدی ( دبیر سندیکای کارگران خباز سنندج) و امیر شهابی از اعضای سندیکای کارگران خباز سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. همچنین روز ۱۸ اردیبهشت ماه، آرمین شریفه، دیگر فعال کارگری و رئیس سندیکای کارگران خباز سنندج نیز توسط نیروهای امنیتی سنندج بازداشت شد. این ۳ فعال کارگری در روز ۲۵ اردیبهشت ماه با تودیع وثیقه ٢٠ میلیون تومانی از زندان آزاد شده بودند.