شبکه حقوق بشر کردستان، ۱۶ خردادماه: طی روزهای گذشته فرزاد حسینی و مهدی قبادی، دو فعال کُرد بازداشت شده اهل کامیاران، با سپردن وثیقه هاي سنگين از زندان‌ کامیاران آزاد شدند.
شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است فرزاد حسینی از اعضای شاخه کردستان حزب وحدت ملی که پیشتر در روز ۲۸ بهمن ماه توسط نیروهای امنیتی در شهر کامیاران بازداشت شده بود با سپردن وثیقه یک میلیارد تومانی آزاد شده است. این فعال کُرد هفته گذشته از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به زندان شهر کامیاران منتقل شده بود.
همچنین مهدی قبادی دیگر فعال کُرد که اوایل اردیبهشت ماه توسط نیروهای امنیتی در شهر کامیاران بازداشت و بعد از سه هفته به زندان کامیاران منتقل شده بود با سپردن وثیقه سیصد میلیون تومانی از زندان آزاد شده است.
عليرغم آزادي اين دو، همچنان چهار فعال دیگر بازداشت شده كامياراني به نام‌های حسین کمانگر، عیسی فیضی، خالد زمانی و باسام مرادی در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به سر می‌برند.
قابل ذکر است از دی‌ماه سال گذشته تاکنون ده‌ها فعال کُرد در شهرهای سنندج، مریوان و کامیاران به اتهام همکاری با احزاب کُرد توسط نیروهای اداره اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده‌اند.