بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، امروز یکشنبه ۶ فرودین، جمعی از معلمان سقزی در اعتراض به ادامه بازداشت سلیمان عبدی از اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان – سقز در اداره آموزش و پرورش این شهر تجمع کردند. این معلمان با در دست داشتن پلاکارد و سردادن شعارهای در حمایت از سلیمان عبدی، خواستار آزادی وی شدند.

در تاریخ ۲۸ اسفند سال گذشته سلیمان عبدی، عضو انجمن صنفی معلمان کردستان – سقز از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شده است.

وی از زمان بازداشت تا کنون از حق داشتن وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده است.