شب گذشتە جمعە اول دی، صالح نیکبخت، وکیل خانواده ژینا امینی، در بازگشت از سفر فرانسه به ایران توسط نیروهای امنیتی در فرودگاه خمینی تهران مورد بازجویی قرار گرفت و علاوه بر گذرنامە و گوشی تلفن همراه وی، لوح جایزه ساخاروف پارلمان اروپا نیز که به ژینا امینی اهدا شده است، توقیف شد.

این وکیل دادگستری به نمایندگی از خانواده ژینا امینی که به دلیل ممنوع‌الخروجی در فرودگاه تهران از سفر به فرانسه بازمانده بودند، روز ٢١ آذر با شرکت در مراسم اهدای جایزه ساخاروف سال ٢٠٢٣ پارلمان اروپا، پیام مژگان افتخاری، مادر ژینا را قرائت کرد.

جایزه حقوق بشر پارلمان اروپا موسوم به ساخاروف، در سال ٢٠٢٣ به ژینا امینی و جنبش ژن، ژیان، ئازادی (زن، زندگی، آزادی) اهدا شد.

یک منبع مطلع در گفت‌وگو با شبکه حقوق بشر کردستان در این باره گفت: «صالح نیکبخت کە به نمایندگی از خانواده ژینا امینی برای حضور در مراسم اهدای جایزه ساخاروف بە شهر استراسبورگ فرانسه سفر کرده بود، روز جمعە اول دی، بلافاصله پس از ورود به فرودگاه خمینی تهران از سوی نیروهای امنیتی بە داخل اتاق امنیتی مستقر در فرودگاه برده شدە و علاوه بر بازجویی و تفتیش وسایلش، به او اعلام شده که از سوی مراجع قضایی ممنوع‌الخروج شده است.»

بر پایه اطلاعات کسب شدە، نیروهای امنیتی علاوە بر پاسپورت و گوشی تلفن همراه این حقوقدان کُرد، لوح جایزە ساخاروف را نیز کە از سوی پارلمان اروپا به ژینا امینی و جنبش ژن ژیان ئازادی (زن زندگی آزادی) اهدا شدە بود، مصادرە کردند.

این منبع در ادامه افزود: «در روزهای گذشته حکم ممنوع‌الخروجی این حقوقدان و وکیل دادگستری به سامانه ثنای وی ارسال شده بود، همچنین طی اخطاریەای بە وی اعلام شده است که باید در روزهای آینده برای اجرای حکم یک سال حبس تعزیری خود را به شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای مقدس تهران معرفی کند.»

وی در پایان گفت: «حکم یک سال حبس تعزیری صالح نیکبخت کە به دلیل اعتراض وی به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی در خصوص علت مرگ ژینا امینی صادر شده بود از سوی دادگاه تجدیدنظر تایید شدە است، اما وکیل وی درخواست اعاده دادرسی را تقدیم دیوان عالی کشور کرده و این درخواست به شعبه ٩ دیوان عالی ارجاع شده است.

شبکه حقوق بشر کردستان در تماس با آقای صالح نیکبخت تلاش کرد اطلاعات بیشتری در این مورد کسب کند کە این وکیل دادگستری اعلام کرد بعدا در خصوص این مسالە اطلاع‌رسانی خواهد کرد.

صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل خانوادە ژینا مهسا امینی، اواخر مهرماه سال جاری از سوی شعبە ٢٨ دادگاە انقلاب اسلامی تهران بە ریاست قاضی عموزاد بە اتهام «فعالیت تبلیغی علیە نظام» به یک سال حبس تعزیری و «منع فعالیت در فضای مجازی به عنوان مجازات تکمیلی به مدت ۲ سال» محکوم شد. این حکم از سوی دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد و پرونده برای اجرا به شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای مقدس تهران ارسال شده است.

پیشتر علی رضایی، وکیل صالح نیکبخت در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود: «متاسفانه دادگاه بدون توجه به دفاعیات اینجانب و آقای نیکبخت، او را به حداکثر مجازات این اتهام یعنی یک سال حبس و نیز مجازات تکمیلی محکوم کرد.»

صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل دادگستری ٧٢ سالە کە سابقە بیش از چهار دهە وکالت دارد، وکالت پروندەهای سیاسی و مطبوعاتی متعددی، از جملە پروندە زندانیان و فعالین سیاسی و مدنی کُرد، ترک و عرب، را بر عهدە داشتە است. وی همچنین در برخی پروندەهای مشهور فساد اقتصادی ایران نیز مسئولیت وکالت را بر عهدە داشتە، ازجمله پرونده معروف به ۱۲۳ میلیاردی بانک صادرات کە بە عنوان وکیل بانک بە افشای عوامل اصلی فساد پرداخت و اعلام کرد کە در این پرونده کسانی زمینه وقوع جرم را فراهم کردەاند که نه مباشرند و نه معاون و شریک، ولی ارتکاب جرم بدون مداخله آنان محال است.


این وکیل دادگستری کە سابقە روزنامەنگاری را نیز در کارنامە خود دارد، قبل و بعد از انقلاب ١٣٥٧ هموارە از سوی نهادهای امنیتی مورد تعقیب، احضار، ممنوعیت خروج از کشور و بازداشت قرار گرفتە و حدود ٨ سال از عمر خود را بە اتهامات سیاسی در زندان بە سر بردە است. همچنین در کارنامە حرفەای وی نجات جان حدود ٣٠ تن از زندانیان سیاسی محکوم بە اعدام در طول دوران وکالتش دیدە می‌شود.