روز گذشته در جریان بازدید دادستان تهران و تیم ۱۱۵ نفره قضایی از زندان رجایی شهر کرج، وی در دیداری با تعدادی از زندانیان عقیدتی در حسینه این زندان اعلام کرده که «اهل سنت حق زندگی در ایران را ندارند» که منجر به اعتراض گسترده زندانیان سنی مذهب این زندان شده است. دست‌کم ۲۲ زندانی عقیدتی سالن ۱۱ اندرزگاه ۴ ضمن نوشتن نامه اعتراضی به معاونت زندان رجایی شهر کرج از ظهر روز گذشته دست به اعتصاب غذای جمعی اعتراضی زدند.

یک منبع مطلع به شبکه حقوق بشر کردستان گفت: « روز گذشته علی صالحی، دادستان تهران به همراه هئیتی از قضات دادگستری از بند‌های مختلف زندان رجایی شهر کرج بازدید کردند. ۳ تن از زندانیان اهل سنت به نام‌های سید توحید قوریشی، یاسین عباس‌چوبی و صادق ایوبی در جریان دیدار با این هئیت در حسینه زندان از سوی دادستان تهران مورد بی‌احترامی قرار گرفتند.»

به گفته این منبع، «علی صالحی در پاسخ به مطالبات حقوقی این ۳ زندانی عقیدتی اعلام کرده که «اهل سنت حق زندگی در ایران را ندارند» که اعتراض این زندانیان را به همراه داشته است. پس از بازگشت این ۳ زندانی به سال ۱۱ اندرزگاه ۴ و اطلاع دیگر زندانیان عقیدتی از این توهین از ظهر روز گذشته کلیه زندانیان عقیدتی این بند که ۲۲ نفر هستند دست به اعتصاب غذای اعتراضی زدند.»

این منبع در پایان افزود،« زندانیان عقیدتی همچنین روز گذشته نامه‌ای اعتراضی به معاونت زندان رجایی شهر کرج تحویل داده و اعلام اعتصاب غذا کرده‌اند.»