شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که روز گذشته ارکان پالانی جاف، زندانی عقیدتی کُرد که از تاریخ ۲۰ خرداد ماه در اعتراض به محرومیت از آزادی مشروط، اعزام به مرخصی و رسیدگی پزشکی با دوختن لب در اعتصاب خشک به‌سر می‌برد از سوی ماموران زندان رجایی شهر کرج مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته است. ماموران زندان پس از ضرب و شتم این زندانی عقیدتی لب‌های دوخته وی را نیز با توسل به زور باز کرده‌اند.

این زندانی  در مدت ۱۲ روز اعتصاب خشک دچار کاهش وزن ۱۰ کیلوی و افت فشار شدید شده و وضعیت وی وخیم اعلام شده است.

گفته می‌شود این زندانی عقیدتی در دو روز گذشته از سلول انفرادی به بهداری زندان انتقال یافته اما از تزریق سرم خودداری کرده و مجددا به سلول بازگردانده شده است.

ارکان پالانی جاف، شهروند سنی مذهب اهل سرپل ذهاب استان کرمانشاه در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۶ توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از حدود ۳ ماه بازجویی در بازداشتگاه‌های ۲۰۹ اوین تهران و میدان نفت کرمانشاه به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.

وی پس از مدتی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق همکاری با داعش به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. مدتی پیش پس از موافقت دادگاه با درخواست مرخصی این زندانی عقیدتی که در پنجمین سال حبس خود قرار دارد خانواده‌اش چندین سند روستایی را تهیه کرده و به دادگاه تهران مراجعه کردند اما هر بار دادگاه به بهانه‌ای از صدور قرار نیابت برای برسی وثیقه خودداری کرده است.