شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که امروز ۴ تیر ارکان پالانی جاف، زندانی عقیدتی کُرد که از تاریخ ۲۰ خرداد ماه در اعتراض به محرومیت از آزادی مشروط، اعزام به مرخصی و رسیدگی پزشکی در اعتصاب خشک به سر می‌برد پس از بیهوشی به بهداری زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.

گفته می‌شود این زندانی عقیدتی در مدت ۱۷ روز اعتصاب بیش از ۱۰ کیلو کاهش وزن داشته و فشار خون وی نیز کمتر از ۹ اعلام شده است. این زندانی پس از چند ساعت بستری شدن در بهداری و ترزیق سرم به سلول انفرادی بازگردانده شد.

این زندانی عقیدتی که با دوختن لب دست به اعتصاب زد در دوازدهمین روز اعتصاب از سوی ماموران زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

ارکان پالانی جاف، شهروند سنی مذهب اهل سرپل ذهاب استان کرمانشاه در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۶ توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از حدود ۳ ماه بازجویی در بازداشتگاه‌های ۲۰۹ اوین تهران و میدان نفت کرمانشاه به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.

وی پس از مدتی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق همکاری با داعش به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. مدتی پیش پس از موافقت دادگاه با درخواست مرخصی این زندانی عقیدتی که در پنجمین سال حبس خود قرار دارد خانواده‌اش چندین سند روستایی را تهیه کرده و به دادگاه تهران مراجعه کردند اما هر بار دادگاه به بهانه‌ای از صدور قرار نیابت برای برسی وثیقه خودداری کرده است.