روز شنبه ۳ دی، یک شهروند ۴۰ ساله اهل کامیاران به نام فرشاد ابراهیمی در جاده کامیاران به کرمانشاه از سوی نیروهای انتظامی هدف تیراندازی قرار گرفت و کشته شد.

شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که ظهر ۳ دی، نیروهای انتظامی در ایست-بازرسی نزدیکی روستای «سرقلعه» کامیاران خودروی یک شهروند به نام فرشاد ابراهیمی را هدف تیراندازی قرار دادند که در نتیجه آن وی درجا کشته شد.

جسد این شهروند ۴۰ ساله اهل کامیاران به پزشکی قانونی کرمانشاه انتقال و روز دوشنبه ۵ دی به خانواده تحویل داده شد.

بنا به تصویری که از جسد این شهروند به شبکه حقوق بشر کردستان رسیده است دیده می‌شود که یک گلوله از ناحیه پشت به وی اصابت کرده است.