جسد یک کولبر جوان به نام حسین بلخکانلو اقدام در اطراف روستای یارم قیه ماکو توسط مردم کشف شده است. بعد از انتقال جسد این کولبر به پزشکی قانونی، علت مرگ نامبرده ضرب و شتم عنوان شده است.
بنا به گزارش هاي دریافتی از ماکو، شامگاه پنج شنبه ۴ بهمن ماه جسد یک کولبر جوان٢٠ ساله اهل روستاي آداغان به نام حسین بلخکانلو اقدام در نزدیکی روستای یارم قیه ماکو توسط مردم منطقه كشف شده است.
بنابه گفته شاهدان عینی بر روی جسد این کولبر آثار شکنجه مشهود بوده است. بعد از انتقال جسد این کولبر به پزشکی قانونی ماکو و ارومیه، به خانواده وی اعلام شده است که وی به دلیل ضرب و شتم به قتل رسیده است.
به گفته یکی از ساکنین روستای یارم قیه ماکو، طی چند سال گذشته بارها نیروهای مرزبانی ایران و ترکیه بعد از کشتن کولبران و شهروندان عادی در مناطق مرزی جسد آنها را رها کرده و هر دو دولت از قبول مسئولیت کشتن شهروندان کُرد سر باز می‌زنند.
این منبع در ادامه افزود كه نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ادعا کرده‌اند که این کولبر توسط نیروهای مرزبانی ترکیه کشته شده و بعدا جسد وی در خاک ایران رها شده است اما مردم منطقه معتقدند که این کولبر توسط نیروهای مرزبانی ایران کشته شده است.