در دو روز گذشته دست‌کم ۴ کولبر در اثر تیراندازی و سقوط از ارتفاع در نتیجه تعقیب و گریز از سوی نیروهای مرزبانی در مناطق مرزی بانه استان کردستان زخمی شدند.

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، در تاریخ ۱۹ تیر ماه یک کولبر به نام آکو طلایی در منطقه مرزی «کیله» بانه از سوی نیروهای مرزبانی هدف تیراندازی قرار گرفته و زخمی شد. این کولبر اهل روستای «مرخز» سقز به دلیل بیکاری به کولبری در مناطق مرزی بانه مشغول بوده است.

همچنین در شامگاه همان‌روز یک کولبر دیگر اهل سقز به نام ایوب جوانی‌پور در حین تعقیب و گریز با نیروهای مرزبانی در این منطقه مرزی از ارتفاع سقوط کرده و زخمی شد.

بنا به گزارش دیگری، روز گذشته در یک کولبر به نام سعدی در منطقه مرزی «هنگه‌ژال» بانه از سوی نیروهای مرزبانی هدف شلیک قرار گرفته و زخمی شد. این کولبر ۲۵ ساله و اهل روستای «تموغه» سقز است.

همزمان یک کولبر اهل مریوان به نام رشید جامخانه در هنگام کولبری در منطقه مرزی «سرتزین» بانه مورد تعقیب و گریز نیروهای مرزبانی قرار گرفته و به دلیل سقوط از ارتفاع زخمی شد.