هفت کولبر به نام‌های دیاکو رمضانی، کیانوش پاشایی، زانیار راح‌زاده، سمکو روازی، صلاح کریمی، آزاد نوری و حمیدرضا حافظی از روز چهارشنبه تا امروز در منطقه مرزی «هنگه‌ژال» شهرستان بانه استان کردستان در اثر تیراندازی نیروهای مرزبانی زخمی شده‌اند.

شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که امروز جمعه ۲۶ آبان، یک کولبر اهل سقز به نام حمیدرضا حافظی در منطقه مرزی «هنگه‌ژال» بانه در اثر تیراندازی نیروهای مرزبانی از ناحیه پا زخمی شد.

شب گذشته ۲۵ آبان نیز دو کولبر به نام‌های صلاح کریمی، ۳۰ ساله، اهل سنندج و پدر یک فرزند و آزاد نوری، اهل بانه درنتیجه تیراندازی نیروهای مرزبانی در این منطقه مرزی زخمی شدند.

همچنین چهارشنبه شب ۲۴ آبان، ۳ کولبر اهل سقز به نام‌های دیاکو رمضانی، ۲۵ ساله، کیانوش پاشایی، ۲۱ ساله و زانیار راح‌زاده ۲۲ ساله و سمکو روازی ۳۷ ساله، اهل مهاباد از فاصله نزدیک هدف تیراندازی قرار گرفتند و زخمی شدند.

در چند هفته گذشته دو منطقه مرزی «هنگه‌ژال» شهرستان بانه و نوسود استان کرمانشاه، مرگبارترین مناطق مرزی برای کولبران بودند و تنها در مدت سه هفته گذشته ۳ کولبر و کاسبکار مرزی در اثر تیراندازی نیروهای مرزبانی کشته و بیش از ۵۰ کولبر نیز زخمی شده‌اند.