بامداد امروز ۲۰ دی، نیروهای مرزبانی در منطقه مرزی«زلی» بانه گروهی از کولبران را هدف تیراندازی قرار دادند که در نتیجه آن یک کولبر به نام میرزا احمدی کشته شد. در ۲۴ ساعات گذشته ۲ کولبر در مناطق مرزی بانه در اثر تیراندازی نیروهای مرزبانی کشته شدند.

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، بامداد امروز چهارشنبه ۲۰ دی، گروهی از کولبران در منطقه مرزی «زلی» بانه از فاصله نزدیک و بدون اخطار قلبی از سوی نیروهای مرزبانی هدف تیراتدازی قرار گرفتند که در نتیجه آن یک کولبر به نام میرزا احمدی کشته شد.

میرزا احمدی، ۴۳ ساله، پدر ۲ فرزند و اهل روستای «هنجنه» بانه بود.

روز گذشته نیز یک کولبر اهل سلماس به نام شورش خرگوشی در مناطق مرزی بانه بر اثر تیراندازی نیروهای مرزبانی کشته شد.