شبکه حقوق بشر کردستان، ۲۸ فروردین ۱۳۹۸: روز گذشته یک کشاورز ۵۰ ساله اهل روستای “آسن آباد” مریوان هنگام کار در زمین کشاورزی خود در اثر انفجار مین یک پای خود را از دست داد.
آوات بازیار، کارشناس پاکسازی مین در این باره به شبکه حقوق بشر کردستان گفت: « سال هاست علاوه بر پاکسازی غیراستاندارد میادین مین و پایگاه‌های متروک و رها شده مخصوصا در کردستان، حرکت مین ها بر اثر سیلاب و جابجایی خاک و رانش زمین و غلتیدن این مین‌ها به نزدیکی مراکز انسانی و یا زمین های کشاورزی، معضل مین در این مناطق را به مشکل مضاعفی تبدیل نموده است.»
این کارشناس پاکسازی مین که سابقه فعالیت در مناطق آلوده به مین را دارد، روستای آسن آباد مریوان را از جمله مناطق پرخطری می داند که تقریبا هر سال شاهد انفجار مین است: « بارها کارشناسان این حوزه در این خصوص اطلاع رسانی کرده‌اند و حتی با نام بردن از نواحی پرخطر که امکان جابجایی مین‌ها مخصوصا در فصل بهار وجود دارد به دولت هشدار داده‌اند، ولی کماکان شاهد قربانی شدن افراد در این مناطق هستیم.»
آوات بازیار در پایان با طرح این پرسش که تا چه زمانی مردم باید قربانی مسئولان بی کفایت در مرکز مین زدایی باشند؟ افزود: « هر بار بعد از حادثه ای مشابه تیمی از مرکز مین زدایی به این روستا می‌آید و ساعتی را به تفحص می پردازد، چند مین کشف کرده و می روند تا حادثه بعدی. دریغ از یک پاکسازی مبتنی بر استاندارد‌های جهانی و حتی استانداردهای ناقص مرکز مین زدایی.»