شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که در روزهای گذشته شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر استان کردستان به ریاست قاضی مصطفی طیاری حکم ۲ سال حبس تعلیقی رویا جلالی، فعال محیط زیست کُرد را عینا تایید کرده است.

این فعال محیط زیست پیشتر از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی به اتهام “عضویت در حزب حیات آزاد کردستان” به ۲ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.

این عضو جمیت کردستان سبز در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ توسط نیروهای امنیتی در منزل خانوادگی‌اش در شهر سنندج بازداشت شد. نیروهای امنیتی هنگام بازداشت متوسل به خشونت شده و رویا جلالی و خانواده‌اش را مورد توهین قرار داده بودند. وی در تاریخ ۱۳ اسفند با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت از کانون اصلاح و تربیت سنندج آزاد شد.

خبات مفاخری، همسر این فعال محیط زیست نیز در خرداد‌ماه سال‌جاری از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اتهام “عضویت در حزب حیات آزاد کردستان” به ۴ سال حبس تعلیقی محکوم شد. وی پس از صدور این حکم بار دیگر در تاریخ ۱۹ مرداد‌ماه توسط نیروهای امنیتی در منزل خانوادگی‌اش بازداشت و پس ۱۱ روز با قرار وثیقه از زندان مرکزی سنندج آزاد شد.