هفت عضو کمپین کمپین «ژیانه‌وه‌ی کردستان» به نام‌های مرضیه مرادویسی، عطالله رضاربابی، سیروان عبدالهی، فردین رحیمی، مهدی صیفی، علی الله‌ویسی و قانع خاطری از سوی دادگاه انقلاب اسلامی سنندج مجموعا به ۱۴ سال حبس محکوم شدند.

شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که امروز پنج‌شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه صدور این حکم به صورت رسمی به این افراد ابلاغ شده است. بر اساس حکم صادره حکم ۲ سال حبس عطالله رضابابی تعلیق شده است و حکم دیگر افراد تعزیری است.

آخرین جلسه دادگاه این ۷ فعال مدنی در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیوناسلامی کُرد در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی برگزار شده بود. 

این ۷ عضو کمپین کمپین «ژیانه‌وه‌ی کردستان» در اردیبهشت ۱۴۰۰ توسط نیروهای امنیتی در شهر سنندج بازداشت و پس از پایان دوران بازجویی با قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شدند.