بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، چهار شهروند اهل بوکان به نام‌های فرشته حسینی، حسین احمدی، کاظم مام اسمعیل و یونس محمودزاده از سوی شعبه ١٠١ دادگاه کیفری این شهر به اتهامات «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» به احکام حبس محکوم شدند.

بر اساس حکم صادره، فرشته حسینی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۸ ماه حبس تعزیری، حسین احمدی به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق عضویت در یکی احزاب اپوزیسیون کُرد به ۳ سال حبس تعزیری، کاظم مام اسمعیل به اتهام به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق عضویت در یکی احزاب اپوزیسیون کُرد به یک سال حبس تعزیری و یونس محمودزاده به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق عضویت در یکی احزاب اپوزیسیون کُرد ۳ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

جلسه دادگاه این چهار شهروند در اوایل دی ماه در شعبه ١٠١ دادگاه کیفری بوکان به ریاست قاضی امیر کشاورزی دیلمقانی برگزار و صدور این حکم در هفته‌های گذشته به آنها ابلاغ شده است.

این چهار شهروند در اواخر مرداد و شهریور سال‌جاری توسط نیروهای امنیتی در بوکان بازداشت و به بازداشتگاه پلیس امنیت ارومیه منتقل شدند.

فرشته حسینی پس از ۱۸ روز بازداشت با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت از زندان مرکزی ارومیه آزاد شد.

حسین احمدی، کاظم مام اسمعیل و یونس محمودزاده در اواسط شهریور نیز پس از دو هفته بازداشت با قرار وثیقه به صورت موقت از زندان بوکان آزاد شدند.