بهمن نادری، شهروند اهل کرمانشاه که در جریان سالگرد خیزش ژن ژیان آزادی در این شهر بازداشت و پس از یک هفته با قرار وثیقه آزاد شده بود، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۶ ماه حبس و پرداخت ۸ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، جلسه دادگاه این شهروند در تاریخ ۶ آبان ۱۴۰۲ در شعبه اول دادگاه انقلاب کرمانشاه بدون حق داشتن وکیل تعیینی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» از طریق انتشار فراخوان در شبکه‌های اجتماعی برای برگزاری اعتراضات مردمی در سالگرد خیزش ژن ژیان ئازادی برگزار و امروز دوشنبه ۲۷ فروردین صدور این حکم به وی ابلاغ شد.

بهمن نادری در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ در آستانه سالگرد خیزش ژن ژیان ئازادی توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و پس از یک هفته بازداشت با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شد.

وی همچنین در تاریخ ۸ بهمن ۱۴۰۲پس از احضار به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه به دلیل انتشار فراخوان در شبکه‌های اجتماعی برای تحریم انتخابات مورد تفهیم اتهام «تبلیغ علیه نظام» قرار گرفت. او پس از چند ساعت بازداشت با قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شد.