جمعی از زندانیان سیاسی کُرد در زندانهای مرکزی ارومیه و تبریز در راستای همبستگی با زندانیان سیاسی اعتصابی کُرد در ترکیه با انتشار بیانیه‌ایی اعلام اعتصاب غذای سه روزه کردند.

به گزارش شبکه حقوق بشر کُردستان، پنج تن از زندانیان سیاسی کُرد محبوس در زندان مرکزی ارومیه به نامهای «سامان نسیم»، «کمال رمضان»،« احمد تمویی»،« ابراهیم عیسی‌پور» و «یوسف کاکه ممی» و یک زندانی سیاسی دیگر کُرد به نام «علی احمد سلیمان» در زندان مرکزی تبریز اعلام کردند از فردا چهارشنبه ۲۳ فرودین ماه به مدت سه روز اعتصاب غذای نمادین خواهند کرد.

در بیانیه این زندانیان سیاسی آمده است:“ بنابه اطلاعات منتشر شده ۱۷۱ زندانی سیاسی کُرد در اعتراض به سیاستهای فاشیستی دولت ترکیه علیه خلق کُرد و رفتارهای توهین آمیز با زندانیان سیاسی در ترکیه به مدت ۵۶ روز است در اعتصاب غذا بسر می‌برند. گزارشات منتشر شده از وخامت حال این زندانیان سیاسی حکایت دارد. دولت ترکیه به جای توجه به خواسته‌های دمکراتیک این زندانیان اعتصابی اقدام به ضرب و شتم و در مواردی تبعید این زندانیان کرده است و این همواره پاسخ نظامهای دیکتاتور بوده به چنین خواسته‌هایی، رفتارهایی که سال ۹۳ با اعتصاب غذای ۳۳ روزه ما نیز، چنین واکنش‌های را با خود به همراه داشت، تهدید، تبعید و اجرای زود هنگام حکم اعدام .”

این زندانیان سیاسی در پایان بیانیه خود از «گسترده‌تر شدن نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران و ترکیه» اعلام نگرانی کرده و اعلام کرده‌اند “به دلیل وضعیت ژئوپولیتکی کُردستان در چهار کشور مختلف، این نظامهای دیکتاتور به جای  اتخاذ سیاست دمکراتیک برای حل مسائل مختلف با بازداشت، شکنجه و صدور احکام سنگین برای فعالین سیاسی و مدنی بر سیاستهای انکار و امحای خویش اصرار می‌کنند و در چنین وضعیتی با سکوت و بی‌توجهی در قبال نقض حقوق بشر از سوی جامعه بین المللی روند سیستماتیک نقض حقوق بشر در این کشورها گسترده‌تر شده است.”

این زندانیان سیاسی در پایان بیانیه ضمن «همبستگی و حمایت از زندانیان سیاسی اعتصابی و خواسته‌هایشان»، اعلام کردند« از فردا چهارشنبه به مدت سه روز اعتصاب غذا» خواهند کرد.