غروب جمعه ۲۵ فروردین ماه شش زندانی سیاسی کُرد در زندانهای ارومیه و تبریز که در همبستگی و حمایت از زندانیان اعتصابی کُرد در زندانهای ترکیه، اقدام به اعتصاب غذای سه روز کرده بودند، به اعتصاب غذای خویش پایان دادند.

به گزارش شبکه حقوق بشر کُردستان، پنج تن از زندانیان سیاسی کُرد محبوس در زندان مرکزی ارومیه به نامهای «سامان نسیم»، «کمال رمضان»،« احمد تمویی»،« ابراهیم عیسی‌پور» و «یوسف کاکه ممی» و یک زندانی سیاسی دیگر کُرد به نام «علی احمد سلیمان» در زندان مرکزی تبریز از روز چهارشنبه ۲۳ فرودین ماه با انتشار بیانیه‌ای به مدت سه روز اعتصاب غذای نمادین برگزار کردند.

این زندانیان در بیانیه خویش اعلام کرده بودند :“ بنابه اطلاعات منتشر شده ۱۷۱ زندانی سیاسی کُرد در اعتراض به سیاستهای فاشیستی دولت ترکیه علیه خلق کُرد و رفتارهای توهین آمیز با زندانیان سیاسی در ترکیه به مدت ۵۶ روز است در اعتصاب غذا بسر می‌برند. گزارشات منتشر شده از وخامت حال این زندانیان سیاسی حکایت دارد. دولت ترکیه به جای توجه به خواسته‌های دمکراتیک این زندانیان اعتصابی اقدام به ضرب و شتم و در مواردی تبعید این زندانیان کرده است و این همواره پاسخ نظامهای دیکتاتور بوده به چنین خواسته‌هایی، رفتارهایی که سال ۹۳ با اعتصاب غذای ۳۳ روزه ما نیز، چنین واکنش‌های را با خود به همراه داشت، تهدید، تبعید و اجرای زود هنگام حکم اعدام .”

این زندانیان سیاسی در پایان بیانیه خود از «گسترده‌تر شدن نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران و ترکیه» اعلام نگرانی کرده و اعلام کرده‌ بودند “به دلیل وضعیت ژئوپولیتکی کُردستان در چهار کشور مختلف، این نظامهای دیکتاتور به جای اتخاذ سیاست دمکراتیک برای حل مسائل مختلف با بازداشت، شکنجه و صدور احکام سنگین برای فعالین سیاسی و مدنی بر سیاستهای انکار و امحای خویش اصرار می‌کنند و در چنین وضعیتی با سکوت و بی‌توجهی در قبال نقض حقوق بشر از سوی جامعه بین المللی روند سیستماتیک نقض حقوق بشر در این کشورها گسترده‌تر شده است.”