در طی روزهای گذشته علی بدرخانی، نویسنده زندانی کُرد در پی اعتراض به نگهداری‌اش در بند زندانیان جرایم عادی به بند کارگری منتقل شد همچنین آزاد محمدی، دیگر زندانی سیاسی کُرد نیز در اعتراض به عدم اجرای تفکیک جرایم اقدام به اعتصاب غذا کرد و بعد از یک روز اعتصاب به بند دیگری منتقل شده است.

به گزارش شبکه حقوق بشر کُردستان، در طول دو سال گذشته مسئولین زندان مرکزی ارومیه جهت انحلال بند ۱۲، بند زندانیان سیاسی فشارهای خود را تشدید کرده و در این مدت نیز کلیه زندانیان سیاسی جدید را بعد از ورود به زندان، به بندهای دیگر منتقل می‌شوند.

علی بدرخانی، نویسنده و دانشجوی محروم از تحصیل کُرد که روز ۹ فروردین ماه جهت تحمل سه سال حبس بازداشت شده بود همچون زندانی سیاسی دیگر جدید به دستور مسئولین زندان به بند ۳ و ۴، بند زندانیان جرایم عادی منتقل شده بود.

در طی روزهای گذشته این زندانی سیاسی بارها نسبت به نگهداری خویش در این بند اعتراض کرده بود و خواستار انتقالش به بند زندانیان سیاسی شده بود اما شب گذشته وی به جای بند ۱۲ به بند کارگری، یکی از کثیف‌ترین بندهای زندان مرکزی ارومیه منتقل شده است.

همچنین روز شنبه ۲ اردیبهشت ماه نیز  آزاد محمدی، زندانی سیاسی مهابادی محکوم به پنج سال حبس در اعتراض به عدم اجرای اصل تفکیک جرایم در  زندان مرکزی ارومیه اقدام به اعتصاب غذا کرده بود که بعدا با دستور مسئولین زندان به سلولهای انفرادی منتقل شده بود.

روز گذشته این زندانی سیاسی بعد از یک روز اعتصاب با قول مساعدت مسئولین زندان به اعتصاب غذای خویش پایان داد و وی به بند روان درمانی یک منتقل شد. مسئولین زندان به این زندانی سیاس قول داده‌اند بعد از یک هفته او را به بند ۱۲، بند زندانیان سیاسی منتقل خواهند کرد.

علی بدرخانی، نویسنده کُرد در ۴ دی ماه سال ۹۳ در منزل خواهرش در ارومیه بازداشت شده بود و به مدت ۲۰ روز به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه مورد بازجویی قرار گرفت. در این مدت برای گرفتن اعترافات ساختگی او به شدت شکنجه شده بود و بعدا در ۲۵ دی‌ماه به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.

این زندانی سیاسی بعد از دو ماه نگهداری در زندان مرکزی ارومیه، او با تودیع وثیقه آزاد شد و بعد از چند ماه شعبه دو دادگاه انقلاب ارومیه این نویسنده را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به تحمل ۵ سال حبس محکوم کرد. بعد از اعتراض او به حکم صادره، پرونده جهت تجدید نظر خواهی به شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر ارومیه منتقل و این شعبه حکم را به سه سال حبس کاهش داد.