روز گذشته شریف‌ باجور، فعال مدنی مریوانی در جهت رساندن پیام خود مبنی بر “حمایت از کولبران و حمایت از رضا شهابی زندانی سیاسی اعتصابی “رکاب‌زنی از شهر مریوان تا تهران را آغاز کرد.

بنابه به گزارشات رسیده به شبکه حقوق بشر کُردستان، روز گذشته ۲۰ شهریورماه این فعال مدافع محیط زیست با انتشار پیامی اهداف خویش از این حرکت نمادین را تشریح کرده است.

وی در پیام خویش عدم خشونت را بستر مناسبی دانسته که هر جامعه‌ای باید آینده خود را بر طبق آن بنا نهد و ساخت جامعه مدنی بر مبنای این فکر به نظمی پایدار و راهی هموار برای حرکت جامعه به دنبال خواسته های خویش منتهی میشود.

این فعال مدنی اهداف اصلی این حرکت نمادین را:

۱- دفاع از وضعیت کولبران در کردستان و اعتراض نسبت به کشتار آنها و جلوگیری از تکرار این کشتار.
۲- حمایت از فعال مدنی رضا شهابی و کمک به شنیده شدن صدای او و همچنین تقدیر از شخصیت خشونت پرهیز آتنا دائمی و ارج نهادن به مبارزه او بر علیه کشتار انسانها.
۳- حمایت از قربانیان خشونت در میانمار و محکوم کردن این جنایت بشری
۴- دعوت جامعه جهت فعالیتهای مدنی در روزی مشترک بنام روز مهربانی در پنجشنبه آخر هر هفته به منظور تلاش برای جامعه ای سالم و خوشبخت طرح ریزی شده است.