شاکر باغی، زندانی سیاسی کُرد تبعه ترکیه که پیشتر توسط دادگاه انقلاب سنندج به اتهام عضویت در حزب کارگران کُردستان به تحمل ۳۰ سال حبس و تبعید به زندان کاشمر محکوم شده بود در آستانه دیپورت به ترکیه قرار دارد.

در این ارتباط، یک منبع مطلع به پرونده این زندانی سیاسی به شبکه حقوق بشر کُردستان اظهار داشت که طی چند روز گذشته، این زندانی سیاسی ٣ بار به نهاد اجرای احکام زندان کاشمر احضار شده و از وی خواسته شده است که فرم‌هایی با محتوای اعلام موافقت وی با انتقالش به ترکیه را امضا نماید که با مخالفت نامبرده مواجه شده است. وی در حالی که از یک سو، به دلیل مشکلات سیاسی با خطر جدی امینتی در ترکیه مواجه است و از سوی دیگر، مجوز اقامت در اقلیم کردستان (کردستان عراق) را داراست از امضای این فرم ها خودداری کرده است.

این منبع در ادامه اظهار داشت، مسئولین اجرای احکام در ابتدا به بهانه انتقال نامبرده به زندانی دیگر مدارک پزشکی وی را تکمیل کرده بودند ولی روز گذشته از شاکر باغی خواسته بودند که فرم موافقت با انتقالش به ترکیه را امضا کند که با مخالفت وی مواجه می شود.

به گفته همین منبع، ماه گذشته نیز نیروهای امنیتی ترکیه پدر و مادر سالخورده این زندانی سیاسی کرد را بازداشت و بعد از ۲ هفته بازجویی آنها را آزاد کرده‌ بودند. با توجه به افزایش فشار نیروهای امنیتی ترکیه به خانواده شاکر باغی، دیپورت این زندانی سیاسی به ترکیه به احتمال زیاد خطرات جانی برای وی در بر خواهد داشت.

شاکر باغی شهروند کُرد اهل شهر «وان» کردستان ترکیه در ۲۰ اسفند ماه سال ۱۳۸۶ در جاده سنندج – مریوان توسط نیروهای اداره اطلاعات شهر سنندج بازداشت و پس از آن به بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات شهر سنندج منتقل شد. بعد از چند ماه بازجویی در بازداشتگاه های امنیتی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در شهرهای سنندج و کرمانشاه، وی از سوی شعبه‌ یک دادگاه انقلاب شهر سنندج به ریاست قاضی حسن بابایی به اتهام عضویت در حزب پژاک به ۳۰ سال زندان و تبعید به زندان شهر کاشمر در استان خراسان رضوی محکوم شد. علیرغم اعتراضات وکیل نامبرده اما حکم در نهایت در شعبه‌ ۴ دادگاه تجدید نظر استان سنندج عینا تایید شد و این زندانی سیاسی در اواخر مردادماه سال ۱۳۸۸ از زندان مرکزی سنندج به زندان کاشمر تبعید شد.