امروز سه شنبه ۱ آبان ماه، ۷۱ زندانی سیاسی و عقیدتی که از روز ۲۴ مهرماه در اعتراض به ضرب و شتم زندانیان سیاسی توسط ماموران زندان و زندانیان جرائم خطرناک و همچنین عدم موافقت با درخواست مرخصی زندانیان سیاسی و عقیدتی این زندان، اقدام به اعتصاب غذا کرده بودند، با موافقت دادستان ارومیه و مسئولین زندان با خواسته‌هایشان به اعتصاب غذای خود پایان دادند.
شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که روز گذشته ۳۰ مهرماه، ۳ تن از زندانیان اعتصابی به نام‌های آزاد محمدی، محسن چم و جواد یوسفی از زندان مرکزی ارومیه به دفتر دادستانی این شهر منتقل شده و این مقام قضایی در گفتگو با این زندانیان از موافقت دادستانی با درخواست مرخصی آنها خبر داده است. دادستان ارومیه به این ۳ زندانی اعتصابی اعلام کرده که بعد از تودیع وثیقه مورد نیاز، این زندانیان می توانند از حق مرخصی برخوردار شوند. این مقام قضایی همچنین از موافقت با دیگر درخواست زندانیان اعتصابی نیز خبر داده و بر طبق برنامه اعلام شده است که هر هفته ۳ تن از زندانیان برای بررسی خواسته‌هایشان به دفتر دادستانی منتقل خواهند شد.
همچنین روز گذشته ۳ تن از زندانیان سیاسی اعتصابی به نام‌های کمال حسن رمضان، احمد تموئی، تورج اسماعیلی که پیشتر با تحریم ماموران زندان از سوی زندانیان جرائم خطرناک مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند به بهانه اعزام به پزشکی قانونی به دفتر نگهبانی احضار و از آنجا بدون ارائه دلیل به سلول انفرادی منتقل شدند.
بعد از چند ساعت نگهداری این زندانیان اعتصابی در سلول انفرادی به دستور قاضی ناظر به زندان این ۳ زندانی اعتصابی و ۲ زندانی سیاسی دیگر اعتصابی به نام‌های حمید رحیمی و کامران درویشی که پیشتر در ۲۳ مهرماه به سلول سلول انفرادی منتقل شده بودند، به بند ۱۲ بازگرداننده شدند.
طی دو روز گذشته چندین بار قاضی ناظر بر زندان و پیمان خانزاده، مدیر داخلی به بند ۱۲ و ۱۳ مراجعه کرده و از زندانیان سیاسی و عقیدتی خواسته بودند که به اعتصاب غذای خود پایان بدهند. در نهایت، زندانیان اعتصابی بعد از قول مساعدت دادستانی و مسئولین زندان در پذیرش خواسته های آنها به صورت موقت و در هشتمین روز اعتصاب، به اقدام اعتراضی خود پایان دادند.
قابل ذكر است كه ظهر روز ۲۳ مهرماه، در جریان توهین و ضرب و شتم یکی از زندانیان سیاسی به نام حمید احمدی توسط ماموران زندان، برای چندین ساعت این زندان شاهد اعتراضات گسترده زندانیان سیاسی و عقیدتی بود. در جریان این اعتراضات چندین زندانی سیاسی دیگر نیز توسط زندانیان جرائم خطرناک و با تحریک ماموران زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. در اعتراض به ضرب و شتم زندانیان سیاسی و عدم موافقت با درخواست مرخصی زندانیان سیاسی و عقیدتی به بهانه امنیتی بودن پرونده آنها، از روز ۲۴ مهرماه، ۶۱ زندانی سیاسی محبوس در بند ۱۲ و ۱۰ زندانی عقیدتی محبوس در بند ۱۳ اقدام به اعتصاب غذا کردند.