محمد امین عبدالهی، زندانی سیاسی کُرد که از پاییز سال ۸۴ در زندان به سر می‌برد بعد از تحمل ۱۳ سال و ۶ ماه حبس به صورت مشروط از زندان بیرجند آزاد شد.
شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که روز گذشته، ۱۲ آذرماه، این زندانی سیاسی که در حال سپری کردن دوران محکومیت ۱۸ ساله خود بود بعد از موافقت دادستانی مهاباد و بیرجند به صورت مشروط از زندان مرکزی بیرجند آزاد شده است.
شایان ذکر است که محمد امین عبدالهی در پاییز سال ۸۴ در حالی که تنها ۱۷ سال سن داشت به اتهام محاربه از طریق همکاری موثر با یکی احزاب کُردی در شهر بوکان بازداشت شد. نامبرده بعد از چند ماه نگهداری در سلول انفرادی بازداشتگاه های اداره‌ اطلاعات شهرهای مهاباد و ارومیه به زندان مرکزی ارومیه منتقل و بعد از ۱۵ ماه از سوی شعبه‌ یک دادگاه انقلاب مهاباد به اتهام محاربه به ۱۸ سال زندان همراه با تبعید به زندان طبس محکوم شد.
وی همچنین در بهمن ماه سال ۱۳۸۹ با اتهام‌ جدیدی مبنی بر ارتباط با رسانه‌های خارجی از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب به ۶ ماه حبس دیگر محکوم شد. این زندانی سیاسی در حالی که دوران محکومیت خود را در زندان طبس سپری می‌کرد در مهرماه سال ۹۴ با هدف اعتراض به محرومیت از حق مرخصی، عدم موافقت با آزادی مشروط و همچنین رد درخواست وی مبنی بر انتقالش به یکی از زندان های نزدیک به شهر زادگاهش اقدام به اعتصاب غذا نمود. نامبرده در دومین روز از حرکت اعتراضیش در روز ۶ مهرماه سال ۹۴ از زندان طبس به قرنطینه‌ زندان مرکزی بیرجند تبعید شد.
اعتصاب غذای نامبرده بعد از چهل روز در حالی که مسئولین زندان قول رسیدگی به خواسته هایش را داده بودند، اتمام یافت. نامبرده همچنین در ۲۵ مردادماه امسال از سوی شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی بیرجند به علت تعلل در بازگشت به زندان بعد از اتمام دوران مرخصی‌اش به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود.
محمد عبدالهی، برادر این زندانی سیاسی پیشتر در ۱۹ مردادماه سال ۱۳۹۵ به اتهام محاربه در زندان مرکزی ارومیه اعدام شد.