بامداد امروز به دستور مسئولین زندان مرکزی ارومیه، ۳۰ تن از نيروهاي زندان به بند زندانیان سیاسی و مذهبي یورش برده و ضمن تخریب وسایل شخصی زندانیان، صنايع دستي و ابزارهايي كه تنها منبع درآمد آنها نيز بوده است را ضبط کرده‌اند.
شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که ساعت ۷ صبح امروز، ۱۰ تیرماه، به دستور رئیس زندان، ۳۰ تن از نيروهاي زندان به بند زندانیان سیاسی و مذهبي یورش برده اند. این نيروها ابتدا همه زندانيان را مورد بازرسي بدني قرار داده و سپس آنها را به هواخوری بند مالی منتقل کرده اند.
بعد از عدم موفقيت نيروهاي زندان در جهت کشف وسایل غیرمجاز در این بند، این نیروها به تخریب وسایل شخصی زندانیان شامل مواد غذایی، ست‌آپ باکس های تلویزیون، هدفون و… که همگی با هزینه شخصی خود زندانیان خریداری شده است، پرداخته اند. این نیروها همچنین صنایع دستي زندانيان از قبيل دم‌پایی، جا سویچی، زنجیر، گردن‌بند و … را ضبط كرده اند؛ وسایلی كه تنها راه تامين مايحتاج زندانيان و در برخي موارد حتي خانواده هايشان بوده است. گفتنی است هر چند ماه یک بار نيروهاي حاضر در زندان به بهانه‌های مختلف اقدام به بازرسی از بند زندانیان سیاسی و عقيدتي می‌کنند و به دلايل غیره‌قانونی اقدام به تخریب و ضبط وسایل شخصی اين گروه از زندانیان می‌کنند.