صبح امروز به دنبال یورش ماموران گارد ویژه زندان مرکزی ارومیه جهت بازرسی به بند زندانیان سیاسی و عقیدتی که با تخریب و ضبط وسایل شخصی زندانیان همراه بود، این بند برای چند ساعت شاهد بروز اعتراض و اعتصاب زندانیان سیاسی و عقیدتی بود.

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، بامداد امروز جمعه، ۱۵ شهریورماه، با حضور مدیر کل حفاظت زندان‌های استان و کلیه مسئولین زندان مرکزی ارومیه، حدود ۲۰ مامور گارد ویژه زندان به بند زندانیان سیاسی و عقیدتی یورش برده و ضمن تخریب و تفتیش این بند، وسایل شخصی زندانیان سیاسی و عیقدتی شامل کتاب، لباس، پتو، ملحفه‌ها، صنایع دستی و.. را ضبط کردند.
زندانیان سیاسی و عقیدتی که در حین بازرسی به هواخوری منتقل شده بودند پس از بازگشت به بند متوجه تخریب و ضبط وسایل شخصی خود و پرت کردن کتاب قران زندانیان عقیدتی به کف سالن شدند، در جهت اعتراض به دفتر نگهبانی داخله زندان مراجعه کرده و اقدام به تجمع کردند. به دنبال درگیری لفظی ماموران و زندانیان، تابلو این بند از سوی زندانیان معترض شکسته و رئیس زندان مرکزی ارومیه نیز از داخل بند بیرون انداخته شد.
این تجمع اعتراضی برای چندین ساعت در مقابل نگهبانی داخله زندان ادامه داشت و زندانیان خواستار تحویل کلیه وسایل شخصی خود شدند. مدیر کل زندان‌های استان بعد از اطلاع از این وضعیت به بند زندانیان سیاسی مراجعه کرده و ضمن بازرسی از بند، اعلام کرد  چنین شیوه بازرسی که با تخریب همراه بوده را نمی‌پسندد. وی همچنین زندانیان را تهدید کرد که در صورت تداوم این اعتراض با پرونده‌سازی جدید مواجه خواهند شد.
بعد از حضور بیشتر نیروهای گارد ویژه، زندانیان سیاسی و عقیدتی به داخل بند بازگشته و رسما اعلام اعتصاب دسته‌جمعی کردند. پس از یک ساعت از اعلام اعتصاب تعدادی از وسایل شخصی زندانیان به داخل بند منتقل شده اما همچنان تعداد زیادی از وسایل زندانیان در اختیار بازرسی زندان است.
بنا به گزارشات دریافتی، اعتراض و فضای متشنج در بند زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان همچنان ادامه دارد.
گفتنی است بند زندانیان سیاسی و عقیدتی، زندان مرکزی ارومیه که به بند ارشاد مشهور است دارای ۶۸ زندانی سیاسی و عقیدتی است.