بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، روز گذشته ٢٣ مهرماه علیرغم تامین وثیقه ٥٠٠ میلیون تومانی برای آزادی موقت حسین کمانگر و انجام مراحل اداری در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کامیاران، در آخرین لحظات با دخالت اداره اطلاعات سنندج دادگاه از صدور نامه آزادی وی خودداری کرد.

یک منبع آگاه در این خصوص به شبکه حقوق بشر کردستان گفت: «روز گذشته در حالی که بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب کامیاران نامه‌ی آزادی موقت حسین کمانگر را تنظیم کرده بود، از سوی اداره اطلاعات سنندج با او تماس گرفته شد و با ادعای اینکه آقای کمانگر به “محاربه” متهم شده است مانع از امضای نامه و آزادی این فعال کُرد شدند».

به گفته‌ی این منبع، حسین کمانگر تحت فشار نهادهای امنیتی جهت اخذ اعترافات تلویزیونی و تایید «سناریوی امنیتی تنظیم‌شده از سوی این نهادها» قرار دارد، اما وی تاکنون از پذیرش اتهام‌های عنوان‌‍شده در این «سناریو» امتناع کرده است.

گفتنی‌ست این فعال کُرد با اینکه پس از پایان مراحل بازجویی در اداره اطلاعات سنندج به زندان کامیاران منتقل شده است، اما چندیدن بار از این زندان به اداره اطلاعات کامیارن منتقل شده و مورد بازجویی قرار گرفته است.

وی در تاریخ ۲۷ تیرماه سال جاری در اعتراض به فشارهای وارده از سوی اداره اطلاعات سنندج جهت اخذ اعترافات تلویزیونی دست به اعتصاب غذا زده بود.

این فعال کُرد روز ۱۵ دی‌ سال گذشته توسط نیروهای امنیتی در شهر کامیاران بازداشت و پس از ۶ ماه نگهداری در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج در تاریخ ۱۹ مرداد سال جاری به زندان کامیاران منتقل شد.