شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که ظهر امروز با دستور مقامات قضایی ۲۱ زندانی در زندان مرکزی ارومیه آزاد شدند. بیشتر این افراد در حال گذراندن ماه‌های پایانی دوره محکومیت خود بودند. 

پنج زندانی مذهبی و یک زندانی سیاسی کُرد از جمله کسانی هستند که امروز آزاد شدند. یوسف کاملا با حکم چهار سال حبس، غفور اسوار با حکم سه سال و نیم حبس، منصور چوپانی با حکم چهار سال حبس، حبیب امینی با حکم سه سال و چهار ماه حبس، محمد پیشبین با حکم یک سال و نیم حبس، متهم به همکاری با گروه‌های سلفی بوده‌اند. همچنین محمد عصری نیز به اتهام عضویت در یکی احزاب اپوزیسیون کُرد به تحمل یک سال حبس محکوم شده بود و در حال گذراندن نهمین ماه از دوره محکومیت خود بوده است.