بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، «عادل بهرامی»، پناهجوی سیاسی کُرد که روز ۵ دی‌ماه از ترکیه به ایران اخراج شده بود در روزهای گذشته از زندان خوی به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شده است، همچنین «عادل مکرم»، یک پناهجوی سیاسی دیگر که در اواخر آذرماه از ترکیه به ایران اخراج شده بود از ۲۰ روز پیش از زندان خوی به زندان مرکزی ارومیه منتقل شده است.

یک منبع مطلع در این خصوص در گفتگو با شبکه گفت: «پس از اینکه عادل بهرامی به ایران اخراج شد به مدت چند هفته در بازداشتگاه اداره اطلاعات خوی مورد بازجویی قرار گرفت و سپس به زندان خوی منتقل شد. وی چند روز در این زندان نگهداری شد و سپس جهت ادامه مراحل بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شده است».

به گفته این منبع، عادل مکرم نیز پس لز اخراج به ایران به مدت ۱۹ روز در بازداشتگاه اداره اطلاعات خوی تحت بازجویی قرار داشت و سپس به زندان خوی منتقل شده بود.

این شهروند کُرد اهل ارومیه به‌ مدت سه ماه در ترکیه اقامت داشته و درخواست پاهندگی‌اش همچون عادل بهرامی از سوی دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان ثبت شده بود.

بر اساس گزارش‌های دریافتی، اتهام این دو شهروند توسط نهادهای امنیتی خوی و ارومیه «عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون» عنوان شده است.

شبکه حقوق بشر کردستان پیشر در تاریخ ۶ دی‌ماه با انتشار گزارشی از دیپورت عادل بهرامی به همراه ۳۳ پناهجوی دیگر از ترکیه به ایران خبر داده بود. تاکنون از سرنوشت دیگر افراد شده اخراج شده از ترکیه به ایران اطلاع دقیقی در دست نیست.

عادل بهرامی در تاریخ ۲۳ آذرماه ۹۷ در فرودگاه بین‌المللی آنتالیا در حال خروج غیرقانونی از کشور ترکیه بازداشت و تا روز ۵ بهمن همان سال در زندان نگهداری شد سپس دادگاه در دو مرحله رای به دیپورت وی ایران داد.