هفت زندانی سیاسی کُرد در بند جوانان زندان ارومیه به نام‌های «کیوان رشوزاده»، «کامران قاسمی»، «کامران درویشی»، «امید سعیدی»، «سیامک اشرفی»، «رضا اسماعیلی» و «کیوان زارع» با بازگرداندن سه تن از این زندانیان از قرنطینه به بند به اعتصاب غذای خود پایان دادند. همزمان اعتصاب غذای سه زندانی سیاسی و عقیدتی کُرد دیگر در زندان‌های ارومیه، خوی و کانون اصلاح و تربیت (زندان زنان) سنندج ادامه دارد.

یک منبع مطلع در این خصوص به شیکه حقوق بشر کردستان گفت: «ظهر امروز  کیوان رشوزاده، کامران قاسمی و کامران درویشی از روز ۴ اسفندماه به دستور «امیر سهرابی»، رئیس زندان ارومیه به سلول‌های انفرادی قرنطینه این بند جوانان منتقل شده بودند به داخل بند بازگردانده شدند. در پی این اتفاق این زندانی و امید سعیدی، سیامک اشرفی، رضا اسماعیلی و کیوان زارع به اعتصاب غذای خود پایان دادند».

این هفت زندانی سیاسی کرد از روز ۳ اسفندماه با درخواست تخصیص یک اتاق مجزا از دیگر زندانیان بند جوانان دست به اعتصاب غذا زده بودند.

یک روز پس از آغاز این اعتصاب با تحریک زندانیان عادی از سوی مسئولین زندان درگیری و تنش بین زندانیان سیاسی اعتصابی و زندانیان عادی به وجود آمده بود. به دنبال این درگیری به دستور «امیر سهرابی»، رئیس زندان کیوان رشوزاده، کامران قاسمی و کامران درویشی با دست‌بند و پابند به سلول انفرادی منتقل شده بودند.

گفته می‌شود در این مدت چندین بار این زندانیان به دلیل کاهش وزن، افت فشار و سرگیجه به بهداری زندان منتقل شده بودند.

همزمان اعتصاب غذای «ایرج صوفی‌محمد» در بند زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان ارومیه، «مصطفی سبزی» در زندان خوی و «پروین ادوایی» در کانون اصلاح و تربیت (زندان زنان) سنندج همچنان ادامه دارد.