سه زندانی سیاسی کرد به نام‌های کیوان رشوزاده، کامران قاسمی و امید سعیدی از ۲۸ فروردین‌ماه با دست‌بند و پابند به سلول انفرادی زندان مرکزی ارومیه منتقل شده‌اند. این زندانیان در این مدت از حق تماس و ملاقات با خانواده محروم شده‌اند.

یک منبع نزدیک به خانواده این سه زندانی سیاسی به شبکه حقوق بشر کردستان گفت:« اواسط فروردین‌ماه این سه زندانی سیاسی که در بند جوانان به‌سر می‌برده‌اند در اعتراض به عدم انتقال خود به بند زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا زده بودند که پس از یک هفته در تاریخ ۲۰ فروردین‌ماه به بهانه انتقال به بند زندانیان سیاسی، این زندانیان به قرنطینه منتقل شدند.»

به گفته این منبع،«در تاریخ ۲۸ فروردین‌ماه به دستور رئیس زندان این‌بار هر سه زندانی سیاسی با دست‌بند و پابند از بند عمومی قرنطینه به سلول انفرادی این بند مننتقل شده‌اند.»

این سه زندانی پیشتر در تاریخ ۳ اسفندماه سال گذشته به همراه چهار زندانی سیاسی دیگر در بند جوانان با درخواست تخصیص یک اتاق مجزا از دیگر زندانیان بند جوانان دست به اعتصاب غذا زده بودند.

یک روز پس از آغاز این اعتصاب با تحریک زندانیان عادی از سوی مسئولین زندان درگیری و تنش بین زندانیان سیاسی اعتصابی و زندانیان عادی به وجود آمده بود. به دنبال این درگیری به دستور «امیر سهرابی»، رئیس زندان کیوان رشوزاده، کامران قاسمی و کامران درویشی با دست‌بند و پابند به سلول انفرادی منتقل شده بودند.

کامران قاسمی، کیوان رشوزاده و امید سعیدی، سه شهروند اهل ارومیه حدود ۷ ماه پیش از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و سپس به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شده بودند. این شهروندان پس از چند هفته بازجویی به بند جوانان زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند.