بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، شب گذشته ۲۷ آبان، سه زندانی سیاسی کُرد به نام‌های کیوان رشوزاده، کامران قاسمی و امید سعیدی که در تاریخ ۲۰ آبان در اعتراض به بلاتکلیفی وضعیت خود، فشار دفتر ویژه اداره اطلاعات و عدم رعایت اصل تفکیک جرائم در بند جوانان زندان مرکزی ارومیه دست به اعتصاب غذا زده بودند، با قول مساعد مسئولین زندان به اعتصاب غذای خود پایان دادند.

به دنبال پایان اعتصاب غذای این سه زندانی سیاسی به دستور مسئولین زندان آنها از سلول انفرادی به داخل بند جوانان بازگردانده شدند. این زندانیان در دومین روز اعتصاب غذای خشک خود به سلول انفرادی منتقل شده بودند.

این سه زندانی پیشتر در تاریخ ۳ اسفندماه سال گذشته به همراه چهار زندانی سیاسی دیگر در بند جوانان با درخواست تخصیص یک اتاق مجزا از دیگر زندانیان بند جوانان دست به اعتصاب غذا زده بودند. یک روز پس از آغاز این اعتصاب با تحریک زندانیان عادی از سوی مسئولین زندان درگیری و تنش بین زندانیان سیاسی اعتصابی و زندانیان عادی به وجود آمده بود. به دنبال این درگیری به دستور «امیر سهرابی»، رئیس زندان کیوان رشوزاده، کامران قاسمی و کامران درویشی با دست‌بند و پابند به سلول انفرادی منتقل شده بودند.

کامران قاسمی، کیوان رشوزاده و امید سعیدی به همراه دو شهروند دیگر به نام‌های نائب حاجی‌پور و عبدالعزیز گل‌محمدی در تاریخ ۱۶ مهر سال گذشته از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و سپس به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شده بودند. این شهروندان پس از یک ماه بازجویی به بند جوانان زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند.نائب حاجی‌پور هم‌اکنون در خوابگاه ۱-۲ و عبدالعزیز گل‌محمدی در خوابگاه ۳ به‌سر می‌برند.