بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، صبح امروز پنج‌شنبه ۲۹ آبان، گارد ویژه زندان ارومیه با مراجعه به بند زندانیان سیاسی، پس از بازرسی و توقیف تعداد زیادی از وسایل شخصی این زندانیان اقدام به انتقال کلیه ۵۱ زندانی سیاسی و مذهبی این بند به بند فوق‌امنیتی جدیدی به نام خوابگاه ۱۰(هدایت) کردند.
این بند جدید دارای ۵ اتاق و هر در هر اتاق ۶ تخت ۳ طبقه وجود دارد. همچنین ۱۵ دوربین و ۱۴ دستگاه پارازیت در کلیه اتاق‌ها، دستشویی، حمام، آشپزخانه و هواخوری این بند نصب شده است.
نصب دستگاه پارازیت در این بند در حالی صورت می‌گیرد که کارشناسان بارها نسبت به سرطان‌زا بودن آن هشدار داده‌اند.