بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، روز گذشته ۲۹ آبان، کامران درویشی، زندانی سیاسی کُرد پس از ۴ سال و ۸ ماه حبس با موافقت مسئولین زندان با درخواست مرخصی پایان حبس از زندان مرکزی ارومیه آزاد شد.

وی در دو سال گذشته ۳ بار در اعتراض به وضعیت نگهداری خود در زندان با دوختن لب دست به اعتصاب غذا زده بود.

کامران درویشی فروردین‌ ماه امسال پس از ۴ سال به مرخصی اعزام شده بود و پس از بازگشت به دستور مسئولین زندان به بند کارگری منتقل شده بود.

کامران درویشی در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ در ارومیه بازداشت شد و به مدت ۲  ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفت. وی در آبان ماه همان سال از سوی شعبه‌ دوم دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به ریاست قاضی « علی شیخلو» به اتهام «همکاری با حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک)»  به ۵ سال حبس محکوم شد.