ساعاتی پیش در پی خودسوزی اعتراضی یک زندانی به نام حجت کاظم‌نژاد و ضرب و شتم وی توسط گارد زندان، ده‌ها زندانی خوابگاه ۱-۲ زندان مرکزی ارومیه در حمایت از این زندانی با نیروهای گارد ویژه درگیر شده‌اند. به دنبال آتش‌سوزی در این بند تلفن کلیه بندهای این زندان قطع و نیروهای گارد  در بام ساختمان زندان مستقر شده‌اند.

یک منبع در ارومیه ضمن تایید این خبر به شبکه حقوق بشر کردستان گفت:« از حدود ۲۵ روز پیش با وجود پایان محکومیت یک ساله حجب کاظم‌نژاد، مسئولین زندان به بهانه تشکیل پرونده جدید در زندان از آزادی وی خودداری می‌کنند. این زندانی هفته گذشته با دوختن لب خود دست به اعتصاب غذا زده بود که با قول مساعدت مسئولان زندان پس از چند روز به اعتصاب خود پایان داده بود.»

به گفته این منبع،« ظهر امروز این زندانی در مقابل دفتر افسر نگهبانی اقدام به خودسوزی کرد که هرچند با دخالت گارد زندان آتش خاموش شد، اما پس از آن وی به شدت  مورد ضرب و شتم قرار گرفت. پس از اطلاع همبندی‌های وی در خوابگاه ۱-۲، ده‌ها زندانی دست به اعتراض گسترده زده و با گارد زندان درگیر شدند.»

این منبع از آتش‌سوزی گسترده در این بند و شلیک گاز اشک‌آور به داخل بند خبر داد: «به دستور مسئولین زندان کلیه تلفن‌های این زندان قطع و نیروهای گارد ویژه در بام بندهای مختلف زندان مستقر شده‌اند و وضعیت این زندان به شدت امنیتی است. گارد زندان با شلیک گاز اشک‌آور درصدد ورود به این بند است اما تاکنون با مقاومت زندانیان مواجه شده است.»

خوابگاه ۱-۲ دارای بیش از ۷۰۰ زندانی است و بیشتر زندانیان مربوط با جرائم «قتل» و «مواد مخدر» در این بند نگهداری می‌شوند.

حجت کاظم‌نژاد