شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است، امروز یک‌شنبه ۱۵ فروردین، شهرام کاظمیان، زندانی سیاسی کرد پس از موافقت شورای طبقه‌بندی زندان مرکزی ارومیه با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون به مرخصی اعزام شد. وی در تاریخ ۱۶ دی‌ ۱۳۹۸ از سوی نیروهای اداره اطلاعات ارومیه بازداشت و پس از ۲۷ روز بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان این شهر منتقل شده بود.

این فعال مدنی در اسفند ۱۳۹۸ از سوی شعبه ۲ دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “عضویت در گروه‌های معارض و معاند” مجموعا به ۶ سال حبس محکوم شد. 

وی در فروردین سال‌ گذشته پس از صدور حکم حبس با قرار وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد. حکم ۶ سال حبس این فعال مدنی پس از چند ماه در دادگاه تجدیدنظر ارومیه عینا تایید، اما بعدا این حکم از سوی دیوانی عالی کشور به ۳ سال حبس تبدیل شد. وی دی‌ ماه سال گذشته جهت اجرای حکم روانه زندان شد.