بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، روز گذشته در جریان توزیع جیره مواد غذایی (هندوانه) در خوابگاه ۳ زندان مرکزی ارومیه بین زندانیان درگیری به وجود آمده که در نتیجه آن یک زندانی به نام داود حیدری به شدت زخمی شد.

این زندانی روز گذشته به دلیل شدت جراحات به بیمارستانی خارج از زندان منتقل  شد و پس از چند ساعت جان خود را از دست داد.

داود حیدری، حدود دو ماه پیش به اتهام جرایم عمومی بازداشت و به زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بود. گفته می‌شود هر سه هفته یک‌بار  یک نوع میوه به همراه غذای دولتی زندان در بین زندانیان تقسیم می‌شود. شیوه توزیع نامناسب جیره محدود مواد غذایی از طرف مسئولان زندان گاهی منحر به بروز درگیری در بین زندانیان می‌شود.

کمتر از یک ماه پیش در تاریخ ۲۳ تیر هنگام توزیع جیره مواد غذایی در زندان ارومیه یک زندانی به نام کریم بابایی به دلیل درگیری بین زندانیان از ناحیه سر مجروح شد و جان خود را از دست داد.