یبنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، محمد هوشنگی، فعال کُرد در سیزدهمین روز اعتصاب غذای خود همچنان بدون حق تماس و ملاقات با خانواده در سلول انفرادی زندان مرکزی ارومیه نگهداری می‌شود. او در اعتراض به ادامه بازداشت خود و مخالفت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با آزادی موقتش علی‌رغم سپردن وثیقه از تاریخ ۴ اسفند ماه دست به اعتصاب غذا زده است.

محمد هوشنگی ۳ روز پس از شروع اعتصاب غذا در تاریخ ۷ اسفند ماه با دستور مسئولین زندان و دفتر ویژه اداره اطلاعات مستقر در زندان ارومیه به سلول انفرادی منتقل شد و در مدت ۱۰ روز اخیر هیچ اطلاعی از وضعیت سلامتی او در دست نیست.

در اواسط بهمن ماه پس از گذشت ۱۴ ماه بازداشت موقت از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد به خانواده این فعال کُرد که در یکی از روستاهای شهرستان جوانرود استان کرمانشاه ساکن هستند اعلام شده بود که قرار بازداشت موقت وی به قرار وثیقه ۲ میلیارد تومانی تبدیل شده است.

با مراجعات مکرر این خانواده از جوانرود به مهاباد و انجام مراحل اداری تامین وثیقه، روز ۲۷ بهمن ماه در حالی که آنها منتظر آزادی فرزندشان بودند، دادگاه انقلاب اسلامی از عدم آزادی وی به دلیل مخالفت سازمان اطلاعات سپاه و ادامه تحقیقات خبر داد.

این فعال بازداشت شده نیز در اعتراض به بازداشت طولانی مدت و مخالفت سازمان اطلاعات سپاه با آزادی‌اش علی‌رغم سپردن وثیقه  دست به اعتصاب غذا زده است.

محمد هوشنگی در جریان موج بازداشت گسترده فعالان و شهروندان کُرد در تاریخ ۲۱ دی‌ ۱۳۹۹ توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در شهر تهران بازداشت و به بازداشتگاه ۷ تیر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در ارومیه منتقل شد. وی پس از ۶ ماه نگهداری در این بازداشتگاه با قرار بازداشت موقت به زندان مرکزی ارومیه انتقال یافت.