بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، روز پنج شنبه ۳ شهریور، ۳ شهروند بازداشت شده کُرد به نام‌های جلال امینی، حسین احمدی و کاظم مام اسماعیل پس از پایان دوران بازجویی از یک بازداشتگاه امنیتی در ارومیه به زندان بوکان منتقل شدند. همچنین روز شنبه ۵ شهریور، یوسف مام قادری از بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به زندان بوکان منتقل شد.

دادگاه بوکان برای آزادی جلال امینی، حسین احمدی و کاظم مام اسماعیل قرار وثیقه یک میلیاد توانی صادر کرده است.

یوسف مام قادری در تاریخ ۵ تیر ماه توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت و برای بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شده بود.

جلال امینی دیگر شهروند اهل بوکان در تاریخ ۲۴ مرداد در جاده «میرآوا» بوکان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به یک بازداشتگاه امنیتی در ارومیه منتقل شده بود.

حسین احمدی نیز در تاریخ ۲۹ مرداد در محل کارش در «میرآوا» بوکان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

همچنین در تاریخ ۳۰ مرداد نیروهای امنیتی به منزل خانوادگی یک شهروند کُرد به نام ابوبکر مام اسماعیل در روستای «قزلجه» مهاباد یورش برده و ضمن تفتیش منزل و ضبط تعدادی از وسایل این خانواده،‌ وی به همراه ۲ فرزندش به نام‌های کاظم و کامیل مام اسماعیل را بازداشت کردند. ابوبکر مام اسماعیل و فرزندش کامیل پس از چند ساعت آزاد شدند اما کاظم مام اسماعیل به یک بازداشتگاه امنیتی در ارومیه منتقل شده بود.

از اتهامات مطرح شده علیه این شهروندان اطلاعی به دست نیامده است.